Omów przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w polsce

Rolnictwo od zarania dziejów uzależnione było od przyrody Nie mogłoby ono bez niej funkcjonować bo właśnie w oparciu o środowisko naturalne powstało.Odpowiedź:przyrodnicze: -klimat, -żyzność gleb (najlepsze to mady i czarnoziemy, najgorsze to piaskowce i bielicowe), -ukształtowanie terenu. W szerszym znaczeniu rolnictwo obejmuje również ogrodnictwo, leśnictwo, rybołówstwo. Czynniki przyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa: żyzność glebyPrzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa rzeźba terenu gł równinne lub lekko faliste tereny wpływa na mechanizację prac polowych w górach trudno.Rozwój rolnictwa w Polsce zależy od: Czynników przyrodniczych (warunków naturalnych):. gleba, klimat stosunki wodne ukształtowanie powierzchni.